4 Các thành phần thiết yếu của một Chiến lược Nội dung Tốt

Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy chỉ có 30% doanh nghiệp B2B tin rằng chiến lược marketing nội dung của họ có hiệu quả.

Tiếp thị nội dung là quan trọng. Bất cứ ai đã từng quyết định mở một doanh nghiệp đều biết rõ điều đó. Tuy nhiên, số liệu thống kê mới nhất cho thấy chỉ có 30% doanh nghiệp B2B tin rằng chiến lược marketing nội dung của họ có hiệu quả.

Không phải vì marketing nội dung đột nhiên trở nên kém hiệu quả hơn. Thay vào đó, vấn đề nằm ở chỗ thiếu chiến lược. Các công ty biết phải triển khai marketing nội dung nhưng không bao giờ được nói chính xác cách tận dụng nó tốt nhất.

Bốn thành phần thiết yếu này sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một chiến lược nội dung tốt.Đặt mục tiêu (đúng cách)

Trước tiên, chiến dịch của bạn cần có định hướng. Điều này xuất hiện dưới dạng một mục tiêu rõ ràng mà bạn có thể đo lường được. Đơn giản chỉ cần nói rằng bạn muốn tăng chuyển đổi là một mục tiêu.

Đây là những khía cạnh quan trọng mà bạn cần trong bất kỳ mục tiêu nào:

Nó phải đo lường được. Mục tiêu của bạn cần có một số liệu mà bạn có thể theo dõi.
Bạn phải làm cho nó cụ thể về thời gian. Đây là cách duy nhất mà bạn có thể xác định thành công và thất bại.
Làm cho nó thực tế. 

Ví dụ về một mục tiêu tốt là "Công ty A muốn tăng chuyển đổi lên 20% trong sáu tháng tới thông qua quảng cáo trên Facebook".

Mục tiêu đó là rõ ràng vì nó muốn tăng chuyển đổi lên 20%. Đó là thời gian cụ thể vì nó được đo trong sáu tháng. Nó cũng có thể đo được bởi vì bạn có thể theo dõi lưu lượng truy cập đặc biệt đến từ các quảng cáo trên Facebook.

Hình thành một thông điệp cốt lõi thống nhất trên tất cả các nền tảng

Thông điệp cốt lõi của bạn không phải là slogan công ty bạn có thể nêu ra trong các cuộc họp của công ty có quy mô lớn. Thông điệp cốt lõi này là những gì sẽ tạo thành trung tâm của chiến lược marketing nội dung của bạn.

Một trong những lý do tại sao rất nhiều công ty không được hưởng lợi từ marketing nội dung là họ gửi các thông điệp hỗn hợp cho khách hàng của họ. Trong một nội dung, họ đang nói một điều và trong một nội dung khác họ đang nói cái gì đó hoàn toàn khác.

Thông điệp cốt lõi của bạn nên là thống nhất mọi nội dung mà công ty bạn tạo ra và điều quan trọng là tất cả thành viên của nhóm nội dung phải biết về nó.

Tạo một Persona

Thông điệp của bạn có thể được thống nhất, nhưng tiếng nói của nội dung của bạn nên hoàn toàn khác. Khách hàng không phản hồi lại điều này vì họ không cảm thấy như thể nó đang nói chuyện với họ. Thay vào đó, bạn cần phải tạo ra một thông điệp mang lại ấn tượng rằng bạn đang nói chuyện trực tiếp với người khác trong cùng một phòng.

Bạn không phải làm cho nó một cách giản dị, nhưng nó cũng không phải là rất khủng khiếp. Hơn nữa, ngay lập tức nên rõ ràng là thành viên của nhóm đã viết những gì. Ngay cả khi không có tên trên đó, nó cũng nên rõ ràng từ giọng điệu và phong cách.

Một persona độc đáo là những gì gây ấn tượng trong tâm trí của một người.

Phản ánh nhu cầu của người sử dụng

Nội dung là phản ánh nhu cầu của người dùng. Nội dung của bạn phải cung cấp giá trị thực sự.

"Một chiến lược nội dung tốt liên quan đến quá trình sản xuất ra nội dung thường luôn phản ảnh nhu cầu của người sử dụng."

Để hiểu nhu cầu của người dùng là gì, bạn cần tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu này sẽ cho bạn thấy những gì người dùng của bạn đang tìm kiếm và những gì họ sẽ cần Không có danh sách chung nào bạn có thể sử dụng cho việc này. Nó khác với mỗi ngành. Chỉ thông qua việc giám sát số liệu thống kê bạn mới có thể hiểu đúng những gì mọi người đang tìm kiếm.

Thử nghiệm là chìa khóa

Bạn sẽ cần tiến hành kiểm tra để có được kết quả tốt nhất. Điều này có nghĩa là thử nghiệm A / B sẽ trở thành một phần lớn trong kinh doanh của bạn. Có thói quen xem kết quả mỗi ngày và đưa ra quyết định dựa trên phản hồi này.

Nó đòi hỏi một sự đầu tư vốn và sẵn lòng kiên nhẫn để trải qua một chiến dịch thử nghiệm thành công.

Nếu bạn có thể có được quyền này, bạn sẽ dần dần tinh chỉnh chiến lược marketing nội dung của bạn cho đến khi bạn nhận được kết quả mong muốn. Nhưng phải mất thời gian, do đó, không mong đợi để thấy bất cứ điều gì đáng kể trong vài tuần đầu tiên của chiến dịch.


Nhận xét