Đạo đức của Marketing trực tuyến cho trẻ em

Chỉ vì bạn có thể, nó không có nghĩa là bạn nên.

Mọi người trong xã hội, cho dù họ là nhà marketing hoặc người tiêu dùng, sống theo các quy tắc nhất định. Các quy tắc này có thể là các luật lệ được viết ra và được ban hành thành luật, hoặc các quy tắc bất thành văn mà mọi người đưa ra lựa chọn về điều gì là đúng và sai hay tốt hay xấu cho họ và cho xã hội nơi họ sống. Khi xung đột xảy ra, trọng tài cuối cùng phán xét những gì là đúng và sai là hệ thống tòa án; nhưng khi nó chuyển sang phạm trù đạo đức, trọng tài cuối cùng là lương tâm của bạn hoặc lương tâm tập thể của nhóm, tổ chức hoặc xã hội mà bạn thuộc về.

Trong marketing cho trẻ em, có một số quy tắc pháp luật mà nhà marketing phải tuân thủ, chẳng hạn như Đạo luật bảo vệ trực tuyến dành cho trẻ em cũng như các tiêu chuẩn đạo đức nhất định cho các nhà marketing.Năm 2004, Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ (AMA) thông qua (hoặc ít nhất là xuất bản) một quy tắc đạo đức cho các nhà marketing. Ba tiêu chuẩn chung của nó (những nguyên tắc mà theo đó tiêu chuẩn của một nhà marketing sẽ được đo lường) như sau:

1. Các nhà marketing không được làm hại

2. Các nhà marketing phải giữ uy tín trên hệ thống marketing

3. Các nhà marketing phải nắm bắt, giao tiếp và thực hành các giá trị đạo đức cơ bản sẽ cải thiện lòng tin của người tiêu dùng đối với thị trường; những giá trị cơ bản này bao gồm sự trung thực, trách nhiệm, công bằng, tôn trọng, cởi mở.

Đơn vị đánh giá quảng cáo của trẻ em đã thiết lập bảy nguyên tắc mà nhà quảng cáo nên tự điều chỉnh mình trong mối quan hệ với marketing cụ thể hướng đến trẻ em:

1. Các nhà quảng cáo nên luôn luôn chú ý tới mức độ hiểu biết, sự tinh tế và trưởng thành của khán giả mà thông điệp của họ chủ yếu hướng đến. Trẻ nhỏ có năng lực hạn chế để đánh giá độ tin cậy của thông tin họ nhận được. Họ cũng có thể thiếu khả năng hiểu bản chất của thông tin cá nhân họ tiết lộ trên Internet. Các nhà quảng cáo, do đó, có một trách nhiệm đặc biệt để bảo vệ trẻ em khỏi sự nhậy cảm của chính họ.

2. Nhận thấy rằng trẻ em có trí tưởng tượng và trí tưởng tượng này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, các nhà quảng cáo nên tập trung để khai thác một cách công bằng trí tưởng tượng của trẻ. Những kỳ vọng không hợp lý về chất lượng sản phẩm hoặc hiệu suất không nên được kích thích trực tiếp hay gián tiếp bằng quảng cáo.

3. Không nên quảng cáo hoặc quảng bá sản phẩm và nội dung không phù hợp với trẻ em cho trẻ em.

4. Công nhận rằng quảng cáo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ, các nhà quảng cáo phải truyền đạt thông tin một cách trung thực và chính xác và bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với trẻ nhỏ với sự nhận thức đầy đủ rằng trẻ học các bài thực hành từ quảng cáo có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và hành xử của trẻ.

5. Các nhà quảng cáo được khuyến khích tận dụng tiềm năng của quảng cáo để gây ảnh hưởng đến hành vi bằng cách phát triển quảng cáo, nếu có thể, tập trung vào hành vi xã hội tích cực và có lợi, chẳng hạn như tình bạn, lòng tốt, sự trung thực, công lý, sự rộng lượng và tôn trọng người khác.

6. Nên cẩn thận để đưa các nhóm thiểu số và các nhóm khác vào quảng cáo để có thể đưa ra các vai trò và mô hình vai trò tích cực và xã hội khi có thể. Phải tránh rập khuôn xã hội và thành kiến.

7. Mặc dù nhiều ảnh hưởng ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và xã hội của trẻ, nhưng nó vẫn là trách nhiệm chính của cha mẹ trong việc hướng dẫn trẻ em. Các nhà quảng cáo nên đóng góp vào xây dựng quan hệ cha mẹ và con cái này.Nhận xét