Link building bổ sung cho các Chiến lược Marketing trực tuyến khác như thế nào?

Tôi đã luôn luôn tin rằng một chiến dịch marketing trực tuyến chỉ có thể thành công bằng cách sử dụng một hỗn hợp của một số chiến thuật khác nhau.

Bản thân tôi là một người xây dựng liên kết, tuy nhiên, nếu bạn chỉ dựa vào xây dựng liên kết để tăng khả năng hiển thị, hãy chuẩn bị cho thất bại. Không phải mọi quản trị viên web đều mong muốn liên kết đến các trang web khác, và có thể là mất một thời gian dài trước khi bạn nhìn thấy những tác động tích cực.

Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ đề nghị tập trung vào xây dựng liên kết cho các nỗ lực marketing trực tuyến của bạn, nhưng tôi cũng không bao giờ đề nghị tập trung vào PPC, marketing nội dung, marketing email, vv Tại sao bạn có thể thực hiện trên một chiến thuật trong khi chúng có thể bổ sung nhau tốt không?Tinh thần hợp tác là rất quan trọng. Tôi luôn tin rằng hai đầu là tốt hơn một, và năm đầu là tốt hơn so với hai.

Truyền thông xã hội không ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của công cụ tìm kiếm. Các tín hiệu xã hội (lượt thích / chia sẻ) không phải là một phần của thuật toán của Google. Tuy nhiên, những tín hiệu tương tự này có thể gián tiếp ảnh hưởng đến xếp hạng.

Lý tưởng là, mạng xã hội sẽ dẫn đến lưu lượng truy cập. Tôi biết tôi đã phát hiện ra các trang web thông qua các trang web như Twitter và Facebook. Lưu lượng truy cập tạo ra từ mạng xã hội sau đó giúp đóng góp vào nâng cao xếp hạng: càng có nhiều người truy cập vào trang web của bạn, bạn càng có nhiều khả năng kiếm được thứ hạng cao.

Theo Bright Edge, 51% lưu lượng truy cập web đến từ tìm kiếm không phải trả tiền. Mọi người cần phải tìm nội dung từ đâu đó. 

Marketing nội dung

Link building không nhất thiết đòi hỏi nội dung, và marketing nội dung không nhất thiết yêu cầu liên kết. Nó đơn giản như vậy.


Mặc dù hai kênh này chắc chắn tách biệt nhau, tôi không phủ nhận để hai kênh này có thể làm việc cùng nhau. Chúng hoàn toàn chia sẻ mục đích chung. Marketing nội dung tốt và xây dựng liên kết tốt tăng nhận thức về thương hiệu.

Một nhà marketing nội dung chịu trách nhiệm tạo nội dung. Đó là một kỹ năng có giá trị cao, một kỹ năng không có sẵn cho bất cứ ai. Marketing nội dung có tiềm năng để cung cấp giá trị rất lớn.

Người tạo liên kết được đào tạo để tìm các trang web có liên quan sẽ làm nổi bật nội dung của bạn. Một nhà xây dựng liên kết được đào tạo để tìm các cách đề được cập đến nội dung của bạn trực tuyến, và biến những đề cập đó thành các liên kết. Các quá trình này phức tạp hơn và tốn thời gian hơn.

Bằng cách xây dựng liên kết đến nội dung được đề cập đến, bạn sẽ tăng cơ hội được nhìn thấy. Không chỉ các trang web bạn xây dựng liên kết sẽ giới thiệu đến những người có đủ điều kiện traffic mà chính bản thân các liên kết cũng sẽ có cơ hội xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Paid Search / PPC
Tôi đã xây dựng liên kết trong nhiều năm, và tôi có thể cho bạn biết rằng các trang sản phẩm thường là những trang khó khăn nhất để xây dựng liên kết đến. Hãy nhớ rằng PPC chính nó là một hình thức quảng cáo thuận tiện trên bảng quảng cáo lớn nhất thế giới.

Các quảng cáo được liệt kê ở trên các kết quả không phải trả tiền có nhiều khả năng thu hút sự chú ý của những người không muốn cuộn xuống. Mặc dù nỗ lực của Google đã cố gắng nhấn mạnh vào không gian quảng cáo nhưng các liên kết tìm kiếm miễn phí của bạn thậm chí còn nhận được nhiều truy cập hơn.

Tôi đã viết về điều này trước đây: bạn càng nhìn thấy nhiều người tiêu dùng thương hiệu của bạn đến từ kết quả tìm kiếm không phải trả tiền thì càng có nhiều khách hàng liên kết thương hiệu của bạn với uy tín và tin tưởng.

Nếu bạn muốn tăng cơ hội chuyển đổi trên tìm kiếm có trả tiền, điều quan trọng là phải thiết lập niềm tin thương hiệu và điều đó không xảy ra chỉ qua 1 đêm. Xây dựng liên kết cũng không thực hiện được qua 1 đêm. Đó là một quá trình dài, nhưng khi được thực hiện đúng, nó dẫn tới một sự tin cậy. Có sự chứng thực tốt hơn nhờ xếp hạng trang đầu tiên trên Google, trang web được truy cập nhiều nhất trên thế giới?


Nhận xét