Cách xây dựng Chiến lược marketing của bạn

Chiến lược marketing

Marketing là quá trình khiến doanh nghiệp của bạn được chú ý bởi những người cần hoặc muốn sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đưa ra một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nhưng sau đó không marketing thành công.

Bạn cần phải truyền bá thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đến đúng người để xây dựng cơ sở khách hàng của bạn. Quảng cáo và bán hàng là một phần của quy trình nhưng Marketing có nhiều hoạt động hơn.


Sáu 'Ps' của marketing
Nói chung, có sáu khía cạnh chính mà bạn cần tập trung vào khi marketing sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Những khía cạnh này đôi khi được gọi là sáu 'Ps':

sản phẩm
giá bán
khuyến mãi
địa điểm
con người
quy trình
Sản phẩm

Sản phẩm đề cập đến hàng hóa hoặc dịch vụ bạn đang cung cấp. Bạn có thể xem xét một loạt các yếu tố như đóng gói, ghi nhãn, xây dựng thương hiệu và chất lượng khi phát triển sản phẩm của mình.Giá bán
Việc đặt giá phù hợp cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ giúp bạn có lợi nhuận và cạnh tranh. Bắt đầu bằng cách bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của bạn, sau đó nghiên cứu thị trường mục tiêu của bạn để xác định số tiền họ sẵn sàng trả. Nếu có nhiều đối thủ cạnh tranh bạn có nhiều việc phải làm - có lẽ giảm chi phí của bạn hoặc tập trung vào một thị trường khác.

Xúc tiến
Xúc tiến là các phương pháp bạn sẽ sử dụng để quảng cáo và bán sản phẩm và dịch vụ của mình. Các phương pháp xúc tiến có thể bao gồm:

Website
truyền thông xã hội
viết blog
Bản tin điện tử
network
tài liệu quảng cáo và tờ rơi
Quảng cáo truyền hình, radio hoặc quảng cáo in
chương trình khách hàng thân thiết và phần thưởng
gọi điện
thư quảng cáo
tài trợ

Các hoạt động PR như phát hành ấn bản truyền thông và tổ chức các sự kiện
Địa điểm
Khía cạnh marketing này đề cập đến cách khách hàng của bạn có thể mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Kênh phân phối có thể bao gồm:

bán lẻ trực tiếp cho công chúng thông qua một cửa hàng
bán hàng thông qua bán buôn
bán lẻ trực tuyến
sử dụng các nhà phân phối, tư vấn hoặc đại lý để bán sản phẩm của bạn
Khi quyết định nên sử dụng kênh nào, hãy xem xét thị trường mục tiêu của bạn và hậu cần liên quan đến việc đưa sản phẩm và dịch vụ của bạn đến với họ.

Con người
Bạn sẽ rất có thể phải hợp tác với các nhà cung cấp, nhà phân phối, những người bán buôn, các bên liên quan và nhân viên để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn ra thị trường. Các nhóm này đều là một phần của nhóm đối tác của bạn. Bạn cần đảm bảo rằng họ hiểu tầm quan trọng của việc cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ khách hàng.

Quy trình
Dịch vụ khách hàng và quy trình kinh doanh phù hợp là điều cần thiết để hỗ trợ các mục tiêu marketing của bạn. Họ có thể bao gồm các thủ tục đặt hàng mới, đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp kịp thời, tạo cơ hội cho khách hàng phản hồi và thường xuyên xem xét báo cáo tài chính và bán hàng.


Nhận xét