Một chiến lược marketing mix hỗ trợ trong việc xây dựng một doanh nghiệp trên thị trường

Marketing là việc mà các doanh nghiệp thực hiện để bán các sản phẩm hoặc dịch vụ đóng góp vào doanh thu của họ. Điều quan trọng là mọi doanh nghiệp, nhỏ hay lớn, phải hiểu và thực hiện chiến lược marketing mix phù hợp, có thể giúp họ trong việc bán các mặt hàng họ tạo ra hoặc kinh doanh.

Có bốn thành phần marketing đóng góp vào marketing mix và được coi là bốn thành phần của marketing. Bao gồm:

Sản phẩm
Giá bán
Địa điểm
Khuyến mãi

Mỗi yếu tố trong số này có các biến riêng và một khi chúng được xác định chính xác, chúng cung cấp cho bạn một bản phác thảo để marketing sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang bán cần được xác định chính xác. Các tính năng của nó, làm thế nào nó được đóng gói, và sau đó các lợi ích dành cho khách hàng. Ở giai đoạn này, bạn phải quyết định tất cả các khía cạnh của sản phẩm cho dù đó là phong cách, chất lượng, bao bì hoặc liệu bạn có dự định cung cấp chính sách bảo hành hay không.Giá cả là khía cạnh tiếp theo của chiến lược kết hợp marketing của bạn cần phải được xác định, vì nó có vai trò rất quan trọng trong hình ảnh mà sản phẩm của bạn sẽ có và thương hiệu mà nó sẽ tạo ra. Điều này có thể khá khó khăn và cần phải xem xét rất nhiều yếu tố, và điều này sẽ trở nên khó khăn hơn nếu có nhiều biến số, trong ngành bạn đang kinh doanh. Bạn cần có một chiến lược về giá cả, cả hai cho bán buôn và bán lẻ, bán số lượng lớn và cho dù bạn đang ở một vị trí để cung cấp giảm giá để đảm bảo lòng trung thành của khách hàng.

Việc phân phối sản phẩm được xác định theo cách bạn định phân phối sản phẩm của mình. Bạn có thể thiết lập một hệ thống để bán trực tiếp cho khách hàng hay bạn cần phối hợp với các cửa hàng bán lẻ? Sản phẩm của bạn chỉ có lợi cho các phương pháp marketing bán buôn? Những quyết định này ảnh hưởng đến chiến lược marketing mix của bạn. Bạn cũng phải quyết định cách bạn sẽ xử lý đơn đặt hàng và nơi sản phẩm của bạn có sẵn ở các khu vực có thị trường cho nó.

Sản phẩm, giá cả và địa điểm phải được quyết định trước khi bạn chuyển sang khía cạnh quảng cáo trong chiến lược kết hợp marketing của mình. Mỗi trong số này, bao gồm cả chương trình khuyến mãi phải được phối hợp với nhau, và có thể ảnh hưởng đến nó, trong sự đóng góp của chính mình cho nỗ lực marketing. Quảng bá sản phẩm phải được thực hiện để khách hàng tiềm năng tìm hiểu về tính sẵn có của mặt hàng từ doanh nghiệp của bạn. Điều này có thể đòi hỏi một số chiến lược và việc sử dụng các phương tiện khác nhau, và các chiến lược có thể được sử dụng cho khía cạnh marketing này rất đa dạng và rộng lớn, đòi hỏi phải có sự nhận thức về hiệu quả của bất kỳ chiến lược nào. Nó có thể là cần thiết để liên tục xem xét sự thành công của mỗi chiến lược, và tìm những cái mới để liên tục thúc đẩy doanh số bán hàng. Quan hệ công chúng và cách thức doanh nghiệp của bạn được nhận diện bởi khách hàng và thị trường nói chung, cũng có thể đóng một vai trò trong các hoạt động quảng cáo phù hợp.

Tất cả bốn khía cạnh của một marketing mix cần phải được liên tục xem xét và cải thiện khi tất cả trong số họ có thể đóng góp đáng kể cho doanh số bán hàng cuối cùng. Một sản phẩm luôn có thể được cải thiện để USP mà các đối thủ cạnh tranh khác thấy khó để cạnh tranh. Giá cả có thể mang lại lợi thế cho khách hàng cho phép doanh nghiệp chiếm được thị phần lớn hơn của thị trường. Các phương pháp đặt sản phẩm phù hợp và mới để thời gian giao hàng giảm có thể cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp. Các hoạt động quảng cáo có thể được thay đổi liên tục và mọi cách tiếp cận để quảng bá sản phẩm phải tập trung vào các khía cạnh khác nhau của sản phẩm, phản hồi từ khách hàng có thể giúp bạn xác định điều này.

Nghiên cứu các thị trường tiềm năng và sức mua, những người cần sản phẩm của bạn, bạn có thể tập trung nỗ lực marketing để nó có sự kết hợp chính xác để tăng trưởng và mở rộng kinh doanh.


Nhận xét